Paoakk

4 teksty – auto­rem jest Paoakk.

W tym mo­men­cie nie wie­działa co będzie da­lej.. z resztą nic już ją nie ob­chodziło po­za nim. Po­za mo­men­tem w którym poczuła je­go us­ta de­likat­nie wta­piające się w jej niewinną szyję.Dreszcz przeszył ją całą, ser­ce wa­liło jak osza­lałe, spo­cone ręce błądziły po je­go ra­mionach, a z ust wy­doby­wał się cichut­ki jęk pod­niece­nia. Zawładnął jej ciałem. Już nie mówiąc co zro­bił z duszą.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 kwietnia 2011, 23:30

Pożądał jej każdy..
z wyjątkiem niego.
Ale co z tego..
kiedy chciała tyl­ko jego.

* for you K. <3 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 kwietnia 2011, 00:15

Jed­nym spoj­rze­niem pot­ra­fił po­ruszyć każdą,
naj­mniej­szą cząstkę mnie.
Dob­rze, że go nie poznałam,
..Cieka­we co by było gdy­by wy­powie­dział w moim kierun­ku cho­ciaż jed­no słowo.
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 kwietnia 2011, 09:48

Jak trud­no jest żyć, kiedy otaczają mnie sa­me problemy..
ale ja­kie to wspa­niałe uczu­cie, kiedy po­konuję je ra­zem z Tobą. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 kwietnia 2011, 21:00
Paoakk

Nicość.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paoakk

Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Aktywność